Szukaj

Regulamin korzystania z serwisu

1. Postanowienia ogólne
1.1. Właścicielem serwisu jest firma Vendeko, NIP: 669-239-22-25, REGON: 320236924, 75-408 Koszalin, ul. Krucza 29, nr konta bankowego mBank:
76 1140 2004 0000 3702 4367 4680.

1.2. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treści i dane osobowe zamieszczane przez firmy.
1.3. Serwis gwarantuje niezawodność na określonym poziomie.

2. Zasady zamieszczania wpisów firm
2.1. Dodanie wpisu firmy następuje poprzez formularz rejestracyjny, lub kontakt
z serwisem.
2.2. Rejestracji mogą dokonywać wyłącznie firmy z branży budowlanej i okołobudowlanej, których działalność dotyczy Warszawy.
2.3. Zamieszczenie wpisu firmy w serwisie jest darmowe dla nowych użytkowników.
2.4. Odnowienie wpisu podlega opłacie według cennika, po upływie bezpłatnego okresu na przetestowanie (szczegóły zamieszczania wpisów firm tutaj),
lub po roku publikacji.
2.5. Zarówno w trakcie, jak i po upływie okresu promocyjnego można zrezygnować z publikacji, bez jakichkolwiek roszczeń ze strony serwisu.
2.6 W razie wyrażenia chęci rezygnacji z publikacji po dokonaniu zapłaty - kwota ta nie podlega zwrotowi jeśli powód rezygnacji nie wynika z niedotrzymania zasad regulaminu po stronie serwisu.
2.7. Wszelkich płatności należy dokonywać przelewem na powyższy rachunek bankowy.
2.8. Firmie przysługuje możliwość nieograniczonej edycji wizytowki oraz dodania zdjęć, co jest możliwe po zalogowaniu.

2.9. Treść wpisu powinna być zgodna z dobrymi obyczajami i normami prawno-etycznymi obowiązującymi w Polsce.
2.10. Zabrania się wielokrotnego zamieszczania wpisów dotyczących tego samego produktu, lub usługi.
2.11. W opisie firmy dopuszczalne jest podanie adresów stron związanych jedynie z działalnością tej firmy.
2.12. Wpis informacji o firmie nie może reklamować innych serwisów, sklepów, aukcji internetowych, programów partnerskich, ankiet i konkursów internetowych, które nie mają bezpośredniego związku z działalnością firmy.
2.13. Wpis może zostać usunięty jeśli nie jest zgodny z regulaminem, a firma może zostać pozbawiona możliwości dodania kolejnych wpisów.
2.14. Serwis może dokonywać korekty (formatowania) treści opisu firmy, słów kluczowych, ilości dodanych zdjęć itp. jeśli są konieczne, bez podania przyczyny.
2.15. Po zalogowaniu możliwe jest dodanie maksymalnie 18 zdjęć w formatach jpg, gif i png.

2.16. Frazy słów kluczowych powinny być podane bez powtórzeń, a cała lista nie powinna przekraczać 1000 znaków.
2.17. Do kontaktu z firmą serwis będzie używał adresu 'E-mail 1' podanego przy rejestracji.
2.18. Serwis zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego regulaminu, niezbędnych przerw technicznych w działaniu serwisu, a także ewentualnego zaprzestania świadczenia, lub wprowadzania nowych usług.
2.19. W przypadku awarii serwisu przez czas dłuższy niż 24 godziny, okres emisji wpisu firmy zwiększa się o ten czas.
2.20. Wszelkie nieprawidłowości oraz problemy związane z działaniem serwisu można zgłaszać poprzez formularz kontaktowy.
2.21. Firma wprowadzając treści i dane osobowe oświadcza, że są one zgodne ze stanem faktycznym i jednocześnie wyraża zgodę na ich publikację w serwisie.
2.22. Akceptacja regulaminu jest równoznaczna z zawarciem umowy z serwisem oraz uznaniem jego zasad.

3. Reklama w serwisie
3.1. Zamieszczenie reklamy w serwisie podlega indywidualnym ustaleniom.
3.2. Dodanie reklamy na stronie serwisu następuje przez kontakt z serwisem.

Data aktualizacji: 03.06.2014-